OUR HONORABLE PREVIOUS MANAGEMENT MEMBERS

 • PATRON

  Mr. S. G. Jayaraj Nadar 05.11.1957 – 28.01.1959

  Mr. S.G.J. Periyanayagam Ponnusamy, B.A., 08.03.1959 – 13.05.1996

  Mr. G.J. Rathinasamy, B.S (USA)., 14.05.1996 – 02.05.2014

  Mr. S.G.J. Jeyasingh, B.Com.,  29.05.2014 – 23.05.2019

 • PRESIDENT

  Dr. P. Vadamalayan, M.B.B.S., 05.11.1957 – 26.03.1972

  Mr. S. Sundaramoorthi, B.A., B.L., 13.08.1972 – 14.08.1975

  Mr. M. Vaithialingam, B.Com., B.L., 15.08.1975 – 14.08.1982

  Mr. P . Jegadeesan 15.08.1982 – 14.08.1985

  Mr. J. Chelladurai, B.A., 15.08.1985 – 14.08.1988

  Mr. K.V. Rathinasamy 15.08.1988 – 14.07.1991

  Mr Selvi. A. soundarapandian 15.07.1991 – 06.08.1994

  Mr. G. Rajendran 07.08.1994 – 17.06.2006

  Mr. P. Balasubramanian(Incharge) 18.06.2006 – 06.08.2006

  Dr. V.N. Rajasekaran, Ph.D., M.D., D.T.M&H., F.I.C.P., 07.08.2006 – 09.08.2009

  Mr. P. Rajabose 10.08.2009 – 18.08.2009

  Mr. R. Gunanidhi, M.A., B.L., 05.09.2009 – 18.04.2012

  Mr. P. Dharmaraj, B.Sc., B.L., 19.04.2012 – 09.09.2015

  Mr. S. Selvaraj, M.A., B.Ed., 10.09.2015 – 22.07.2018

 • VICE PRESIDENT

  Mr. V. Rajendran, B.E., 05.11.1957 – 03.09.1960

  Mr. S. Nadaraj Nadar, B.A., B.L., 04.09.1960 – 01.10.1966

  Mr. S. Sundaramoorthi, B.A., B.L., 02.10.1966 – 12.08.1972

  Mr. K.K . Muthusamy 13.08.1972 – 14.08.1975

  Mr. P. Jegadeesan 15.08.1975 – 14.08.1982

  Mr. S. Vellaisamy 15.08.1982 – 14.08.1988

  Mr Selvi. A. Soundrapandian 15.08.1988 – 14.07.1991

  Mr.S.M.K. Dhanabalan, B.Sc., 15.07.1991 – 06.08.1994

  Mr. A.G. Singaravel 07.08.1994 – 23.09.2000

  Mr. P. Balasubramanian 24.09.2000 – 06.08.2006

  Mr. RM. Palpandi 07.08.2006 – 29.07.2012

  Mr. S. Selvaraj, M.A., M.Ed., 30.07.2012 – 09.09.2015

  Mr. P. Kumar 10.09.2015 – 22.07.2018

  Mr C. Baskaran 23.07.2018 – 24.07.2022

 • SECRETARY – CORRESPONDENT & HOSTEL PRESIDENT

  Mr. K.P.S.V.R. Gurusamy, B.A., 27.08.1955 – 10.07.1960

  Mr. S.G.J. Jeyasingh, B.Com., 11.07.1960 – 03.09.1960

  Mr. S.G. J. Thangadurai 04.09.1960 – 13.05.1961

  Mr. P . Jegadeesan 14.05.1961 – 27.07.1963

  Mr. S. Sundaramoorthi, B.A., B.L., 28.07.1963 – 01.10.1966

  Mr. I.C. Kanagapandian, B.Sc., 02.10.1966 – 22.08.1968

  Mr. S.M.K. Dhanabalan, B.Sc., 23.08.1968 – 11.12.1970

  Mr. M. Vaithialingam, B.Com.,B.L., 12.12.1970 – 14.08.1975

  Mr. A.P.S. Singaravel 15.08.1975 – 21.04.1984

  Mr. J. Chelladurai, B.A., 22.04.1984 – 14.08.1985

  Mr. Selvi. A. Soundarapandian 15.08.1985 – 14.08.1988

  Mr. C. Kalimuthu 15.08.1988 – 14.07.1991

  Mr. C. Mathiarasan, B.E., M.E (Struct)., 15.07.1991 – 06.08.1994

  Mr. K. Arivanandapandian, B.Com., 07.08.1994 – 29.11.2000

  Mr. G. Rajendran(Incharge) 30.11.2000 – 27.12.2000

  Mr. P. Dharmaraj, B.Sc., B.L., 28.12.2000 – 09.08. 2009

  Dr. V.N. Rajasekaran, Ph.D., M.D., D.T.M&H., F.I.C.P., 10.08.2009 – 29.07.2012

  Mr. P. Surendran, B.Sc., 30.07.2012 – 22.07.2018

  Mr S. Selvaraj, M.A., B.Ed., 23.07.2018 – 14.04.2022

  Mr P. Dharmaraj, B.Sc., B.L., (Incharge) 23.04.2022 – 24.07.2022 

 • JOINT SECRETARY

  Mr. S. G.J. Jeyasingh, B.Com 05.11.1957 – 03.09.1960

  Mr. P. Jegadeesan 04.09.1960 – 13.05.1961

  Mr. D.M.Sadasivam, B.Com., 14.05.1961 – 27.07.1963

  S.G.J. Jayasingh, B.Com., 28.07.1963 – 14.08.1982

  Mr. J. Chelladurai, B.A., 15.08.1982 – 21.04.1984

  Mr. K. Lakshmanan 15.08.1984 – 14.08.1985

  Mr. P. Singaravel, B.Sc., 15.08.1985 – 14.08.1988

  Mr. C. Selvaraj 15.08.1988 – 14.07.1991

  Mr. C. Murugesan 15.07.1991 – 06.08.1994

  Mr. R. Tamilselvam 07.08.1994 – 04.10.1997

  Mr. P. Balasubramanian 05.10.1997 – 23.09.2000

  Mr. T. Shanmugakani 24.09.2000 – 06.08.2006

  Mr. SA. Shivabalan 07.08.2006 – 29.07.2012

  Mr. P. Kumar 30.07.2012 – 09.09.2015

  Mr. S. Paulpandian, 10.07.2018 – 22.07.2018

  Mr P. Senthilkumar 23.07.2018 – 24.07.2022

 • HOSTEL SECRETARY

  Mr. V.P.R. Subbiah 14.08.1963 – 10.12.1966

  Mr. C. Kalimuthu 11.12.1966 – 31.10.1969

  Mr. S.M.K. Dhanabalan, B.Sc., 01.11.1969 – 10.01.1970

  Mr. A.S.A. Gurusamy 11.01.1970 – 31.05.1973

  Mr. A. Chinnakani 01.06.1973 – 14.08.1978

  Mr. M. Rajasekaran 15.08.1978 – 08.10.1979

  Mr. A.P.S. Singaravelu 09.10.1979 – 17.10.1979

  Mr. K. V. Rathinasamy 18.10.1979 – 04.08.1985

  Mr. A. K. Darmaraj 26.08.1985 – 29.08.1988

  Mr. S. K. Mohan 30.08.1988 – 07.08.1991

  Mr. A.S.R. Kaniyappanadar 08.08.1991 – 18.08.1994

  Mr. N. Selvaraj 19.08.1994 – 28.11.1996

  Mr. A. Chinnakani Nadar 29.11.1996 – 14.10.1997

  Mr. T. Rajasekaran 15.10.1997 – 10.10.2000

  Mr. P.M. Sudalaimani 11.10.2000 – 14.09.2009

  Mr. V. S. Kandasamy, M.A., 15.09.2009 – 14.08.2012

  Mr. C. Baskaran 15.08.2012 – 31.08.2018